ช่องทางติดต่อร้องเรียนสำหรับลูกค้าเพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาดำเนินการติดตาม แก้ไข ปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดลูกค้า
ระบุชื่อ เบอร์โทรติดต่อ หรือ E-Mail เพื่อให้ทางเราได้ติดต่อกลับได้
ชื่อผู้ติดต่อ *
บริษัท/หน่วยงาน *
เบอร์โทรศัพท์ *
E-Mail *
 
ส่วนที่ 2 : รายละเอียด
ระบุรายละเอียดที่ต้องการร้องเรียน *
พนักงานพูดจาไม่สุภาพ
ไม่ได้รับการตอบกลับ (กรณีติดต่อขอใบเสนอราคาทั้งทาง FAX และ E-MAIL)
ปัญหาในการจัดส่งสินค้า (กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อ และ โอนเงินมาแล้ว)
 
  * Attachments File size not than 2 MB
อื่นๆ โปรดระบุ   
รายการนี้ท่านได้ติดต่อกับฝ่ายขายท่านใด   *
  ระบุรายละเอียด
  *
  ข้อแนะนำ
เพื่อให้การติดตามได้สะดวก รวดเร็วขึ้น โปรดระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น วันที่ติดต่อ เลขที่บิล
(กรณีสั่งซื้อแล้ว)
 
Click to change security code.
Security code *
 
 
 
Home About us How to Order Products New Products Promotion Payment Service Contact us
ที่อยู่บริษัท ติดตามพวกเรา ช่องทางการชำระเงิน ซื้อสินค้าออนไลน์

ที่ทำการบริษัทฯ

13 ถนนราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170
โทร. 0-2408-8710 (อัตโนมัติ 9 คู่สาย)
แฟกซ์ : 0-2408-8719-20
E-mail : sales@thaiphatanasin.com


ที่อยู่สำหรับออกบิล

13 ถนนราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170


© Copyright 2007 Thaiphatanasin Co., Ltd. All rights reserved. Design by 1001 Click