• ลูกค้าสามารถชำระเงินในกรณีบริษัทฯ ได้จัดส่งสินค้าให้บริษัทของลูกค้า
  • ลูกค้าสามารถโอนเงินได้ตามบัญชีตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
บริษัท ไทยพัฒนสิน (จิ้นเส็ง) จำกัด
การชำระเงิน
- โอนเงินผ่านธนาคาร แล้วแฟกซ์มาที่บริษัทได้ที่เบอร์ 0-2408-8719-20
ธนาคาร
สาขา
ประเภท
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
กสิกรไทย โฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์ ออมทรัพย์ บริษัท
ไทยพัฒนสิน
(จิ้นเส็ง) จำกัด
683-2-25109-5
ไทยพาณิชย์ โฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์ ออมทรัพย์ บริษัท
ไทยพัฒนสิน
(จิ้นเส็ง) จำกัด
405-764118-6
ธนชาต โฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์ ออมทรัพย์ บริษัท
ไทยพัฒนสิน
(จิ้นเส็ง) จำกัด
207-6-01099-6
หมายเหตุ : ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมการโอนและค่าขนส่ง ที่เก็บเงินต้นทาง (ในกรณีลูกค้าต่างจังหวัด)
 
เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ใช้เวลาจัดส่งสินค้าภายใน 2-3 วัน หลังจากได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว (ในกรณี ยอดซื้อสินค้า 4,000 บาท ขึ้นไป
เฉพาะพื้นที่ต่างจังหวัด
กรณีส่งทางขนส่ง
  • บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าให้ทางขนส่งที่ลูกค้าระบุให้กับทางบริษัทฯ ทราบ ภายใน 1-2 วัน หลังจากได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยที่ลูกค้าต้องระบุ ชื่อขนส่งให้กับทางบริษัทฯ ทราบทุกครั้ง
  • ราคาสินค้ายังไม่รวมค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน และค่าขนส่ง
  • กรณีขนส่งเก็บเงินปลายทาง ลูกค้าต้องระบุุให้บริษัทฯ ทราบทุกครั้งเพราะทาง บริษัทฯ จะยกเว้นการเก็บเงินปลายทาง
กรณีส่งทางไปรษณีย์
  • บริษัทฯ มีบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับลูกค้า โดยลูกค้ารับภาระค่าไปรษณีย์ ด้วยตนเอง
  • ค่าบริการขนส่งทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามน้ำหนักสินค้า (โดยประมาณ) เพราะบริษัทฯ ไม่สามารถระบุราคาที่แน่นอนได้ (ทั้งนี้ลูกค้าสามารถตกลงราคาค่าไปรษณีย์กับพนักงานขายผู้นั้น)
 
   
Home About us How to Order Products New Products Promotion Payment Service Contact us

© Copyright 2007 Thaiphatanasin Co., Ltd. All rights reserved. Design by 1001 Click